Відмова дитсадка у прийнятті дитини без щеплень є законною (ВС/КЦС у справі № 630/554/19 від 08.02.2021)

Фабула судового акту: Ніколи не розумів, що саме штовхає людей на відмову від щеплень. Адже саме завдяки винаходу Луї Пастера та інших лікарів людство перемогло численну кількість хвороб, які до того були смертельними, збільшилась середня тривалість життя людей і та суттєво зменшено дитячу смертність.

Але деякі батьки вперто не бажають користуватись благами цивілізації, відмовляються від здійснення профілактичних щеплень дітям чим наражають на безпеку не тільки своїх дітей, а й хлопчиків та дівчаток, які перебувають поряд.

У даній справі на щастя переміг здоровий глузд.

Згідно рішення, яке пропонується до уваги мати дитини звернулась до суду із позовом до дитячого навчального закладу, який вмотивувала тим, що їй було відмовлено у прийняття її дитини до ДНЗ у зв’язку із відсутністю інформації про наявність щеплень, які є обов`язковими згідно з календарем щеплень у медичних документах наданих для вирішення питання про прийняття на навчання дитини у садку.

Своїй вимоги позивач мотивувала тим, що Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та лист Міністерства охорони здоров`я України та Міністерства освіти і науки України від 06 вересня 2018 року № 05.2-11/23530/1/9-537 «Щодо напруженої епідемічної ситуації» не є достатніми підставами для порушення норм, що регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов`язків фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти, зокрема таких як Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2002 року № 305, Закону України «Про освіту» та Закону України «Про дошкільну освіту».

Читать далее «Відмова дитсадка у прийнятті дитини без щеплень є законною (ВС/КЦС у справі № 630/554/19 від 08.02.2021)»

Методи діагностики Covid 19 (лабораторні тести)

В залежності від стадії інфікування, важливо використовувати один з методів діагностики:
• ПЛР-діагностика для визначення РНК вірусу
• Визначення наявності антигену вірусу в організму
• Визначення наявності антитіл до вірусу


Для швидких скринінгу та отримання результатів, використовують тест-смужки на наявність антигену та антитіл в організмі людини, які дозволять за 10-30 хвилин дізнатися про наявність вірусу в організмі (в гострій фазі) або антитіл до вірусу (в фазі виздоровлення). Тести на антиген на антитіла широко використовуються для експрес-діагностування людей в країнах Європи, Азії та Америки.
ПЦР або тільки тестування на антиген може дати помилково негативні результати у пацієнта у фазі виздоровлення. З іншої сторони тільки тестування на наявність антитіл не зможе показати інфікування людини та перебування в гострій фазі.
Комбіноване тестування на наявність антигену та антитіл дозволяє знизити отримання хибно-позитивних або хибно-негативних результатів.

 

Набір тест-смужок для визначення антигену коронавірусу STANDARD Q COVID-19 Ag
Тест-смужки STANDARD Q для визначення антигену до коронавірусу COVID-19 — це швидкий хроматографічний імуноферментний аналіз для якісного виявлення специфічного антигену до COVID-19, присутнього в назофаренгіальному зразку людини. Цей тест призначений для професійного використання для діагностики in vitro (поза організмом) і призначений як допоміжний засіб для діагностики інфекції COVID-19 у пацієнта з клінічними симптомами інфекції COVID-19. Він забезпечує лише початковий результат скринінг-тесту. Для отримання підтвердження наявності інфекції COVID-19, слід застосувати більш точні альтернативні методи діагностики.
Аналог ПЛР тесту!
• Швидкий результат за 15-30 хвилин
• Просте використання
• Вид зразку — мазок з носу
• Все необхідне для аналізу є в наборі
• Не потребує додаткового обладнання
Чутливість 96,52%, Специфічність 99,68%

 

Набір тест-смужок для визначення антитіл до коронавірусу STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Duo
Тест-смужки STANDARD Q для визначення антитіл до коронавірусу COVID-19 IgM/IgG Duo— це швидкий хроматографічний імуноферментний аналіз для якісного виявлення специфічних антитіл до SARS-CoV-2, присутнього в сироватці людини, плазмі крові або цільній крові. Цей тест призначений для професійного використання для діагностики in vitro (поза організмом) і призначений як допоміжний засіб для діагностики інфекції SARS-CoV-2 у пацієнта з клінічними симптомами інфекції COVID-19. Він забезпечує лише початковий результат скринінг-тесту. Для отримання підтвердження наявності інфекції SARS-CoV-2, слід застосувати більш точні альтернативні методи діагностики.
• Швидкий результат за 10-15 хвилин
• Просте використання
• Об’єм зразку 10 мкл
• Вид зразку — цільна кров, сироватка, плазма
• Не потребує додаткового обладнання
Чутливість 94,33%, Специфічність 95,09%

 

 

Правила вызова скорой помощи

Человек должен вызывать бригаду скорой помощи в случаях, когда существует непосредственная угроза жизни и здоровью. Существует перечень симптомов, которые могут свидетельствовать о необходимости экстренной помощи.

Но, бывают случаи, когда  отказывают в вызове. Что делать в таком случае и при каких симптомах и обстоятельствах это правомерно?

Новые правила вызова скорой помощи

Диспетчеры скорой помощи при приеме вызовов руководствуются Приказом Минздрава от 1 июня 2009 года № 370 «О единой системе предоставления экстренной медицинской помощи».

Врачи могут приехать на вызов, если у человека есть: внезапное расстройство дыхания, обморок, боль в области сердца, значительное наружное кровотечение и тому подобное.

В таких случаях нужно вызвать скорую помощь по единому номеру 103. То есть 103 можно вызвать, когда есть угроза жизни и счет идет на минуты и когда человек нуждается в немедленной госпитализации.

Бригаду экстренной помощи нужно вызвать в случаях:

 • потери сознания, судорог;
 • внезапного расстройства дыхания или внезапной боли в грудной клетке;
 • острой боли в брюшной полости и поясничном отделе;
 • головной боли, сопровождающейся головокружением или тошнотой;
 • нарушения речи, слабости в конечностях, возникших внезапно;
 • гипо- и гипергликемической комы;
 • гипертермического синдрома;
 • наружного кровотечения, рвоты кровью;
 • признаков острого отравления;
 • нарушения течения беременности (преждевременные роды, кровотечение, другое);
 • анафилактической реакции;
 • укусов змей, животных;
 • всех видов травм (ранения, переломы, ожоги, тяжелые ушибы, травмы головы и т. п);
  и травм, связанных с неотложной стоматологией.

А также, при несчастных случаях, в том числе обусловленных действием дыма, огня и пламени, электрического тока, молнии:

 • связанных с транспортными средствами;
 • теплового удара, переохлаждения;
 • асфиксии всех видов;
 • последствий преступного нападения;
 • чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;
 • острых психических расстройств (с поведением, опасным для жизни больного и/или окружающих).

К кому скорая не приедет

Звоня на 103, мы должны понимать, что это ответственность, ведь, если мы будем вызывать эту службу на неэкстренные случаи, то мы препятствуем ее деятельности. И она может не проехать к тем, кому действительно нужна.

Бригада не выезжает:

 • к больным для выполнения плановых назначений участкового врача (инъекций, капельниц, перевязок, других назначений);
 • к больным, находящимся под наблюдением участкового врача по поводу хронических заболеваний и состояние которых не требует оказания
 • экстренной медицинской помощи;
 • для удаления клещей;
 • для выдачи листков нетрудоспособности, рецептов и любых справок;
 • для транспортировки мертвых.

Отказы в экстренной помощи

Диспетчер имеет право отказать в приеме вызова, если состояние пациента по всем признакам не требует вмешательства скорой.

«В этом случае диспетчер обязан оформить письменный отказ и дать рекомендации по обращению в соответствующее медучреждение, указав его адрес и телефон. Кроме того, Приказом МЗ Украины № 722 от 28.03.2020 утвержден Стандарт экстренной медицинской помощи «Коронавирусная болезнь (COVID-19)”.

Во время разговора с диспетчером проводится обязательный опрос согласно алгоритму опроса лица с подозрением на COVID-19:

 • определяются признаки неотложного состояния человека;
 • выявляются симптомы, указывающие на наличие COVID-19;
 • собирается информация о возможных путешествиях и контактах с больным COVID-19;
 • собирается информация по определению группы риска.

Полученная диспетчером информация должна предоставляться бригаде полностью, а лицу, которое звонит, предоставляются рекомендации для уменьшения риска инфицирования персонала бригады экстренной медицинской помощи.

Если же вы считаете, что отказ в приеме был немотивированным и произошло нарушение прав как пациента – в зависимости от ситуации, в частности, можно жаловаться на горячую линию Минздрава.